Agera mot kvinnovåld!

 • mask101
 • agera102
 • agera203
 • masker04
 • agera305
 • agera406
 • agera507
 • agera608
 • agera709
 • agera810

  Fotograf: IPR

 • agera911
 • agera12

Om projektet

Vi har en nollvision mot kvinnovåld och intolerans mot förövare.

Självkännedom

Självinsikt

Självförtroende

Vi försöker vi ge deltagande ungdomar redskap för att lära sig själva och sitt eget värde för att våga säga nej till våld, mobbing och trakasserier.

Vi vill stärka flickors självkänsla och pojkars självinsikt och snabbt ge dem inblick i och kunskap om sina rättigheter och skyldigheter.

Vi diskuterar

Sveriges Riksdag och diskrimineringslagen. Vad är skillnaden mellan brottsoffer och gärningsman? Vilka rättigheter har man som brottsoffer?
Läs om projektet i Malmö och Kenya


Vi använder oss av VOICE DIALOGUE

Det är en relativt ny metod som används i USA för att utforska människans inre.

Man utgår från att varje person består av olika JAG, d.v.s har olika egenskaper, som vi antingen förstärker eller gömmer.

Metoden ska hjälpa dig att välja aktivt vilken egenskap = vilken röst vill du få fram vid olika tillfällen.

Rösterna har sina namn, som exempelvis "Det Sårbara Barnet", "Det Magiska Barnet", "Kritikern", "Pådrivaren", "Njutningsrösten", o.s.v.