Föreläsning

  • Föreläsning 
  • föreläsning1Iva Parizkova Ryggeståhl och Anette Cedergren

Från Malmö till Kenya

Iva och Anette har hållit flera föreläsningar på temat ”Agera mot kvinnovåld - från Malmö till Kenya”, bland annat på IOGT-NTO:s konferens mot kvinnovåld, Liberala kvinnors möten och inte minst på Kvinnoagendas eget höstmöte i oktober 2009. Föreläsningen är mycket både uppskattad och efterfrågad. Beställningsinformation


Kenyaprojektet   Malmöprojektet


affisch