Demokrati och jämställdhetsprojekt i Kenya 2011

Kvinnoagenda har samarbetat med The King Solomon Foundation sedan 2009.

Syftet är att genom jämställdhetsprojekt stärka kvinnor och informera dem om deras rättigheter.

I november 2011 var vi i Nairobi och genomförde en filminspelning av vårt demokrati- och jämställdhetsprojekt för att utbilda "ambassadörer" som ska sprida budskapet vidare med hjälp av filmatiseringen av projektet.

Filmen har olika delar:

  • Human Rights (inkl koppling till Kenyan Constitution)
  • Förklaring av metoderna Voice Dialogue och Augusto Boal Forumteatermetoden
  • Sketcher på temat våld mot kvinnor och diskriminering ur ett genusperspektiv
  • Interaktiva diskussioner med deltagarna angående den ovan nämnda kombinationsmetoden, samt alternativa lösningar på de uppspelade scenarierna, förklarande exempel på användning av Voice Dialogue-metoden avseende självförtroendestärkandeperspektivet
  • Information om HIV och aids samt exemplifiering medelst ovan nämnda metoder.

Studenterna från Media School Africa (vuxna i 20-30 års åldern, kvinnor 70%, män 30%) har deltagit dels såsom de tilltänkta mottagarna av projektet och i egenskap av dessa aktivt interagerat med projektledarna genom sketcherna, Voice dialogiserande/Augusto Boal metoden

Läs mer om King Solomon Foundation (på engelska)

The King Solomon Foundation (KSF), a Christian based organization, was formed in 2007 to promote intellectual growth through reflection on Christian values.

King Solomon Foundation has embarked on a new mission of being an umbrella organization to coordinate the activities of Kenyan women through women based Non – Governmental Organizations (NGO's) and Community Based Organizations (CBO's).

King Solomon Foundation is a Not for profit organization formed under the Kenya Chapter. The organization plans to live up to its mission of enhancing the status of women of all spheres.

King Solomon Foundation plans to execute its mandate through networking and collaboration at all levels with other women.