Projektets syfte är att hjälpa främst tjejerna att våga säga nej till våld, mobbning och kränkning samt killarna att våga säga nej till grupptrycket.

Agera i Malmö

Metod

Vi skapade och testade nya kreativa metoder genom att kombinera kognitiv beteendeträning, mental träning, gestaltning och Voice Dialogue. MultiTaskModel, som är vår egna framtagna modell, integrerar våra sinnen i handling och känsla ex. rörelse, kroppsspråk, drama, mask, andning, skrift och bild.

 

Genomförande

elever

Projektet genomfördes under tiden maj 2008 till januari 2009. Vi har träffat 110 ungdomar i tre olika skolor under 6 till 10 timmar. De flesta ungdomar var mycket engagerade.

Deltagande i projektet skulle stärka de ungas självkänsla, visa vägen till självinsikt och påtala att ett bra självförtroende inte är samma som att tycka om sig själv.

För att kunna klara sig borde Självkänsla, Självinsikt och Självförtroende (3 S) vara i balans.

Del I

Vi introducerade projektet och presenterade balansen mellan 3S

Anette Cedergren förklarade Voice Dialogue med hjälp av masker och spelade upp olika röster (= olika jag inom en själv).

Vi spelade tre olika sketcher inhämtade från verkligheten. och dessa analyserades sedan av ungdomarna med hjälp av tre utvalda röster.

Iva Parizkova Ryggeståhl gick igenom diskrimineringslagen och Anette Cedergren talade om brottsofferlära, målsägandebiträde, BRÅ, BROM, o.s.v.

Båda föreläsningarna demonstrerades med små sketcher.

 

Del II och III

Vi inledde med sketcher och ungdomarna analyserade problemen med hjälp av masker och utvald musik som representerade de enskilda rösterna.

Vi spelade upp de fem härskarteknikerna och visade hur man kan lösa uppkomna situationer.
Vi använde oss av boken ”Det finns en särskild plats i helvete för kvinnor som inte hjälper varandra” skriven av Lisa Marklund och Lotta Snickare.
Vi diskuterade och analyserade sketcher utifrån kedjan: Tanke – Känsla – Handling.
Vi hittade vägledning i böcker om kognitiv terapi.

Del IV

maskframställning

Ungdomarna fick i uppgift att tillverka egna masker med utgångspunkt från sina dokumenterade analyser.

Det blev en stark upplevelse att vissa av dem vågade tala framför hela klassen om sin glädje, prestationsångest, otillräcklighet, dåligt självförtroende, depression, ambitioner och längtan.

 

Del V

Örtagårdsskolans elever fick extra bonus MASKERADBALEN.

Alla tre nior som vi arbetade med samlades och dansade i skolans musiksal. Skolan hade tema ”KÄRLEK” och då passade vårt projekt perfekt in i deras koncept

maskerad flickor masker maskerad pojkar
 

Våren 2009

I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan i Malmö genomförde vi en kulturaktivitet för deltagarna under våren. En utställning där deltagarna fick ställa ut sina masker för övriga elever visades på Borgarskolan. Vi arbetade också med elever på Mediegymnasiet för att dokumentera projektet på film.

Kamuga Women Organization en kvinnoorganisation i Kenya bjöd in oss för att presentera vårt projekt för dem. Se resultatet

 

Fotograf: jens christian

Dokumentation och utvärdering

Hämta fullständig dokumentation ( PDF-fil)

Projektet har utvärderats av PhD Anna Herbert och utgör en separat del av dokumentatationen. Hämta utvärderingen (PDF-fil)
Där visas bl.a. att:
71% av eleverna upplevde att de i hög grad eller i mycket hög grad hade en förståelse för relationen mellan självinsikt, självkänsla och självförtroende efter utbildningen.
diagram1

86% upplevde att de i hög grad eller i mycket hög grad förstod varför kunskap om ovanstående var viktig när det gäller att säga nej till våld efter utbildningen.
diagram2

Läs mer om projektet "Agera mot kvinnovåld!"

rollup