Vägvisaren

Lustfylld resa genom kunskap och insikt

Den här kursen är projekt inom Kvinnoagenda som vi, Anette Cedergren och Maria Harvigsson, erbjuder. Det vi vill är att medvetandegöra, göra oss visare och skapa balans och harmoni.


Detta kommer vi att göra genom att stärka de tre S:en det vill säga Självkänsla, Självförtroende och Självinsikt vilket sker dels genom verktyg som Voice Dialogue och dels genom att uttrycka oss i olika skapandeprocesser. Samtidigt kommer vi att tala om våld i parrelationer, jämställdhet, feminismer, könsroller samt andra viktiga frågeställningar och givetvis kommer allt som behandlas att inte spridas vidare av hänsyn till er våra medresenärer, förutom den kunskap som förmedlas.

Allt detta kommer vi att göra tillsammans med GLÄDJE och SKRATT. Vi skapar tema samt struktur och tillsammans för vi en dialog.

Vi kommer att träffas några gånger där vi tittar in i linneskåpet, vi gör en inre inventering av bland annat attityder. Vi ska finna jämvikten, leka med våra leksaker och vara tysta och avslappnade som katten och slutligen knyter vi ihop våra kunskaper och insikter.

Så vad säger du?
Har du blivit nyfiken?

Vill du bli vår medresenär?

I sådant fall kontakta Anette Cedergren genom att maila till
Vi ser framemot att få göra denna inre resa med dig.

 

Allt gott till dig!

Anette och Maria